Proč investovat do vlastní vrtané studny?

Dnešní doba nahrává tomu, aby si majitelé pozemků a k nim přilehlých domů či chat, nechali instalovat vrtanou studnu. A proč? Existuje více důvodů. Jedním z nich je například snížení ceny za vodné a stočné, jelikož ceny jsou v dnešní době velmi vysoké, což se odvíjí od dané lokality. Získáte ale také kvalitní pitnou vodu pro svou rodinu, čistou, bez dalších chemických zásahů. Jde zároveň o investici, která se vyznačuje rychlou dobou splatnosti. Získáte také zdroj, který není závislý na vodovodním řádu. Zároveň realizace této vrtané studnyje šetrná vůči okolí.

Šetrnost vůči okolí

Samotná realizace vrtané studny je šetrná k okolí a přilehlé zeleni. Nedochází k velkému poškození vegetace, tak jako tomu je u kopané studny. Nejsou tedy poškozeny záhony, chodníky nebo skalky. Firma Vrtané studny nabízí zdarma vyhledání pramene, pomocí průzkumného vrtu, pomůže s kompletní dokumentací pro úřady, provede čerpací zkoušku studny, vypažení PVC s atestem pro pitnou vodu, montáž zahradního odkalovacího čerpadla a samozřejmě i poradenský servis.

Rychlá realizace

Pokud se tedy rozhodnete investovat do vlastní vrtané studny, nemusíte se bát, že instalace potrvá příliš dlouho. Nejdříve se určí nejvhodnější místo pomocí zkušebního vrtu, vyhodnotí se podloží po pozemkem, jeho struktura, hydrogeologické vlastnosti. Na základě toho se určí použití vrtného systému a poté se jen dojednají smluvní podmínky a termín realizace. Celé práce trvají 1-2 dny.